Trang chủ / Các hoạt động của công ty / Công ty Kovitech – Hiến máu Lễ Hội Xuân Hồng 2020