Trang chủ / Các hoạt động của công ty / Công ty Kovitech tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên