Trang chủ / Các hoạt động của công ty / Tập thể công ty Kovitech tham gia hoạt động thể thao