TỔ HỢP ONSEN & TẮM BÙN – FLC VĨNH PHÚC

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Tên dự án: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ FLC VĨNH PHÚC

Công trình: Khu chăm sóc sức khỏe (Onsen và tắm bùn)

Chủ đầu tư: Công ty CP FLC Travel (FLC GROUP)

Vị trí: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Trường, Vĩnh Phúc

Ðơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kovitech

Quy mô: 4.500 m2