TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE – KS NAM CƯỜNG NAM ĐỊNH

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUY MÔ VÀ ĐẲNG CẤP NHẤT Ở NAM ĐỊNH – KHÁCH SẠN NGHỈ DƯỠNG BẬC NHẤT THÀNH NAM
GÓI THẦU: THIẾT KẾ Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ LẬP DỰ TOÁN KHU SPA
CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG NAM ĐỊNH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH